Search
Archives

PERTANIAN DI DAERAH BEKASI

Pertanian bukan hanya di arti kan sebagai hanya menanam dan menyangkul saja tetapi pertanian juga dapat di arti kan pengeluaran makanan dan barangan melalui perladangan, penternakan, dan perhutanan. Di bekasi masih dapat perladangan jagung dan padi namun itu hanya dapat di beberapa daerah bekasi saja hal tersebut di karenakan kurang lahan tempat yang di sediakan untuk berladang, bukan hanya perladangan saja di bekasi juga dapat perternakan contohnya perternakan budidaya ikan air tawar , perternakan bebek , perternakan ayam potong dah perternakan sapi tetapi di bekasi sudah tidak terdapat lagi hutan apalagi di daerah perkotaannya sudah tidak ada lagi hutan yang ada hanyalah gedung-gedung yang menjulang tinggi, tetapi di daerah dalam contohnya di daerah bojong di bekasi ,bekasi masih terdapat hutan.pertanian di daerah bekasi yang berkembang perternakan budidaya ikan di daerah menteng, di sna terdapat pembudidayaan ikan gurame, ikan bawal air tawar , dan ikan mas, walaupun tidak ada perairan yang pas untuk membudidayakan ikan masyarakat sekitar memanfaatkan lahan yang kosong untuk di jadikan pembudidayaan ikan air tawar, namun bagaimana dengan perternakan sapi dan bebek di bekasi ? walaupun tidak banyak masyarakat yang ternak sapi dan bebek,dan masyarakat masih dapat mengirimnya ke luar bekasi lalu dari perternakan bebek masyarakat tidak hanya dapat memanfaatkan dagingnya untuk di makan tetapi juga dapat memanfaatkan telurnya untuk di jual kembali, begitu juga dengan sapi perternak yang berternak sapi dapat memerah susu sapi untuk di konsumsi masyarakat agar masyarakat mendapatkan vitamin yang cukup untuk pertumbuhan khususnya bagi anak-anak dari masih balita sampai dewasa. Kalo pertanian di bagian perladangan bekasi hanya membantu beberapa saja dalam bidang perladangan karena tempat bekasi berada di dataran rendah maka hanya dapat menanam sawi, bayam, kangkung, jahe dan masih banyak lagi.pertanian di daerah tersebut hanya dapat membantu beberapa persen saja. Nama : DITA CICILIA Laskar : 13

Pertanian di Bekasi Pertanian telah berkembang pesat daripada segi keluasan dan hasilnya. Pada sepanjang tempoh perluasan itu, teknologi dan tanaman baharu disepadukan. Walaupun amalan pertanian seperti pengairan, penggiliran tanaman, baja, dan racun perosak sudah lama diperkenalkan, namun pencapaian kemajuan yang besar hanya berlaku pada abad yang lalu. Sejarah pertanian memainkan peranan yang utama dalam sejarah manusia kerana kemajuan pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam perubahan sosioekonomi di seluruh dunia. Tumpuan kekayaan dan pengkhususan ketenteraan yang jarang ditemui dalam budaya pemburu-pemungut umumnya dilihat dalam masyarakat yang mengamalkan pertanian Pertanian ialah pengeluaran makanan dan barangan melalui perladangan, penternakan, dan perhutanan. Ia merupakan perkembangan utama yang membawa kepada kebangkitan tamadun, dengan penanaman dan penternakan mewujudkan lebihan makanan dan seterusnya membolehkan pembangunan masyarakat yang lebih padat dan berstrata. Kajian pertanian dikenali sebagai sains pertanian. Pertanian di daerah jawa barat memang membantu menghasilkan hasil pertanian Provinsi menyumbangkan 15 persen dari nilai total pertanian Indonesia.Hasil tanaman pangan Jawa Barat meliputi beras, kentang manis, jagung, buah-buahan dan sayuran, disamping itu juga terdapat komoditi seperti teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat dan kopi. Perternakannya menghasilkan 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional. Namun di daerah bekasi pertanian hanya dapat di tanam tanaman yang di dataran rendah seperti sawi, bayam, kangkung, jahe dan masih banyak lagi.pertanian di daerah tersebut hanya dapat membantu beberapa persen saja , bentuk produksi barang pertanian di daerah bekasi tidak ada karena di daerah bekasi memproduksi bahan yang memiliki nilai guna bukan di bidang pertaniaan , mungkin pertanian di daerah bekasi dapat membantu dalam hal memajukan pertanian di indonesia